23948sdkhjf

DTL advarer regeringen

Vognmændenes organisation opfordrer skatteminister Ole Stavad og trafikminister Jacob Buksti til at gå imod en forlængelse af de særordninger for egne vognmænd, som Holland, Frankrig og Italien har indført omkring dieselrefusion.

DTL advarer i et brev regeringen mod at stemme ja i EU til ny konkurrenceforvridning, som vil ramme de danske vognmænd.

EU-Kommissionen har 15. november sagt god for nationale sænkninger af dieselafgifterne - dog med det forbehold, at sænkninger begrænses til kun to år. Herefter er

det planen, at EU-Kommissionens anbefaling forelægges Ministerrådet.

Kommissionen har med godkendelsen givet sit blå stempel til, at Holland, Frankrig og Italien må forlænge deres nationale dieselrefusionsordninger.

Brevet til ministrene

Det er samtidig et ja til at forværre danske vognmænds konkurrencesituation, mener DTL, der allerede har reageret på Kommissionens godkendelse. I et brev stilet til trafikminister Jakob Buksti og skatteminister Ole Stavad skriver DTL bl.a.:

».... DTL er bekendt med, at Kommissionens vedtagelse skal forelægges for Ministerrådet, hvorfor DTL i lyset af tidligere meldinger fra regeringen under forhandlingerne om

økonomiske lettelser til danske vognmænd skal anmode om en tilkendegivelse af, hvorvidt regeringen er indstillet på at gå mod en yderligere forlængelse af de eksisterende refusionsordninger.

DTL skal endvidere anmode om at få oplyst, hvorvidt regeringen agter at stemme imod en godkendelse af de nye og forbedrede refusionsordninger, som er på vej i de samme tre lande.

Det skal i den forbindelse fremhæves, at en forlængelse af eksisterende ordninger og/eller en godkendelse af nye og forbedrede ordninger kræver enstemmighed i Rådet. Danmark har derfor mulighed for at hindre en vedtagelse efter reglerne.

DTL skal henvise til, at de pågældende refusionsordninger forbedrer konkurrencesituationen for vognmændene i de pågældende lande og omvendt belaster konkurrencesituationen for vognmænd fra lande, der ikke har opnået samme lettelser fra deres respektive regeringer.

Al erfaring viser, at sådanne nationale ordninger umiddelbart vil blive omsat til konkurrencefordele og dermed skabe yderligere forværring i konkurrencesituationen på det

europæiske transportmarked.

DTL skal endelig henvise til, at regeringen på en række møder i Ministerrådet i løbet af efteråret aktivt og vedvarende har støttet en politik, der blankt afviser at imødekomme

kravene om reduktioner eller refusioner i afgifterne for kørselsbrændstof, herunder dieselolie.«

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.079