23948sdkhjf

Bedre natur langs veje og spor

Minister vil forbedre biodiversitet ved veje og jernbaner.

Transportminister Benny Engelbrecht sætter gang i en analyse, der skal afdække, hvordan Banedanmark og Vejdirektoratet bedst muligt kan forbedre biodiversiteten langs landets veje og jernbaner.

Banedanmark og Vejdirektoratet råder over store arealer (henholdsvis 6.644 hektar og 7.260 ubefæstede hektar), som vil have gavn af en styrket indsats for biodiversitet.

Begge styrelser arbejder allerede i dag med biodiversitet ved at have fokus på fauna og flora både i den daglige drift af deres arealer og i forbindelse med større anlægsprojekter. Transportminister Benny Engelbrecht mener dog, at vi på transportområdet kan blive endnu bedre.

Roundup

- Som grøn transportminister er jeg optaget af, at vi passer på og genopretter vores natur. Det er også baggrunden for, at jeg har bedt Banedanmark og Vejdirektoratet om at udarbejde en analyse af, hvordan vi bedst muligt kan fremme biodiversiteten på vej- og baneområdet, udtaler transportminister Benny Engelbrecht.

Udover at afdække hvilke initiativer, der bedst styrker biodiversiteten på transportområdet, vil analysen se på, hvordan anvendelsen af sprøjtemidlet glyphosat (Roundup) kan blive nedbragt, uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden. Det er nemlig vigtigt for sikkerheden, at man effektivt kan fjerne bevoksning i og omkring jernbanesporene og vejbanerne.

Konkrete initiativer

Både Banedanmark og Vejdirektoratet har peget på en række konkrete initiativer, som vil kunne styrke biodiversiteten på deres respektive arealer. Det gælder blandt andet:

Etablering af grusarealer på sydvendte skråninger, som kan danne rammer for ynglepladser for markfirben og insekter, plantning af ønskede arter, hyppigere bevoksningspleje, yderligere etablering af ynglesteder og faunapassager, styrkede spredningskorridorer, bekæmpelse af invasive arter, grønnere anlæg af ny infrastruktur, der kan fremme biodiversiteten, formidling af viden om grønnere infrastruktur til myndigheder, rådgivere, andre infrastrukturejere og relevante aktører.

Transportministeren ønsker at få klarlagt, hvilke initiativer, der vurderes at være de bedste i forhold til at styrke biodiversiteten på transportområdet.

Analysens resultater forventes at foreligge endeligt primo 2021.

Artiklen er en del af temaet Vognmænd.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.162