23948sdkhjf

Havarikommission på vej

Trafikministeriet nedsætter nu en havarikommission, der får til opgave at undersøge udvalgte typer af vejtrafikulykker.

Kommissionen holder sit første møde i starten af december

måned, hvor de nærmere rammer for kommissionens arbejde vil blive fastlagt.

Det overordnede formål med kommissionen er at få en øget viden om forhold, der medvirker til, at bestemte trafikulykker sker og får det omfang, de gør.

Kommissionen vil af gode grunde ikke skulle rykke ud til alle ulykker, der sker på vejene. På baggrund af en vurdering af det samlede ulykkesbillede udpeges typer af trafikulykker, der skal dybdeanalyseres med henblik på at klarlægge de nærmere omstændigheder ved ulykkerne. På baggrund heraf er det forventningen, at nye målrettede initiativer til at reducere antallet af trafikulykker kan iværksættes.

Tværfagligt team

Kommissionen kommer til at bestå af et tværfagligt team af bl.a. bilinspektører, vejteknikere, forskere i trafikantadfærd, politifolk og sundhedsfagligt personale.

Deltagerne i teamet skal ud fra hver sin indfaldsvinkel belyse omstændighederne ved ulykkernes opståen og udvikling. Forhold af interesse er fx at identificere fællestræk ved ulykkerne, særlige forhold på det enkelte ulykkessted, der kan have bidraget til ulykken, samt trafikanternes adfærd før, under og efter ulykken, herunder særligt trafikanternes adfærd i forbindelse med kørslen.

I modsætning til de havarikommissioner, der allerede eksisterer i dag inden for tog- og flytrafikken, vil kommissionen for trafikulykker på vejene ikke skulle indgå i politiets opklaringsarbejde og afklare skyldsspørgsmål i forbindelse med ulykkerne. Sigtet med havarikommissionen er således udelukkende forebyggende.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094