23948sdkhjf

Nu er det op til Stavad

DTL har givet skatteministeren frist til 15. september til at sænke dieselafgiften med 72 øre pr. liter. Ellers er der risiko for franske tilstande. Skatteministeren afviser i første omgang. Der er stormøde 16. september.

»Det er ikke min stil at true. Men hvis skatteministeren ikke reagerer, risikerer vi franske tilstande. Det er ikke en trussel, men en meget kraftig opfordring. Situationen er virkelig alvorlig, og regeringen bliver nødt til at give vognmændene en hjælpende hånd.«

Sådan siger formanden for Dansk Transport & Logistik, Kaj Nielsen til Lastbil Magasinet efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde i går. Han har bedt skatteministeren om et møde allerede i denne uge, ligesom situationen vil blive drøftet på et møde med trafikministeren torsdag, hvor også SID deltager.

På det ekstraordinære bestyrelsemøde blev det besluttet at indkalde repræsentanter fra samtlige kredse, lokalforeninger, specialforeninger og ERFA-grupper under DTL til et ekstraordinært stormøde lørdag den 16. september i Odense Congress Center.

Ikke meget tyder på, at skatteministeren vil give indrømmelser til vognmændene. Til Ritzaus Bureau siger Ole Stavad, at en dansk afgiftsnedsættelse kun kan komme på tale af hensyn til de hjemlige vognmænds konkurrenceevne over for tyskerne. »Danske vognmænd kan jo tanke i Frankrig til samme pris som deres konkurrenter,« siger skatteministeren til Ritzau.

Hvad siger stormødet?

På stormødet vil regeringens svar på DTL’s krav om nedsættelse af dieselafgiften blive drøftet, og eventuelle manifestationer samt en dato herfor vil blive besluttet.

»Får vi ikke en positiv tilbagemelding fra Ole Stavad på vores krav inden 15. september, hvor vi holder bestyrelsesmøde, så må vi lytte til stemningen på stormødet dagen efter,« siger Kaj Nielsen.

Den franske regering gav sig tidligt onsdag morgen efter lange forhandlinger med de vognmænd og landmænd, der i to dage har blokeret udkørslen fra olieraffinaderier og brændstoflagre. Transportminister Jean-Claude Gayssot gik med til at sænke afgiften pr. liter brændstof med 35 centimes (40 øre) i år og 25 centimes (28 øre) næste år.

Brevet til Stavad

Vi bringer her DTL’s brev til skatteministeren i sin helhed:

Skatteminister Ole Stavad
Skatteministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K

Dato: 06.09.2000

Nedsættelse af dieselafgiften
For Dansk Transport og Logistik (DTL) er der brug for handling nu og her – den danske dieselafgift må nedsættes. Den dramatiske stigning i dieselprisen siden starten af 1999, der oven i købet er blevet forstærket af to afgiftsstigninger 1. juni 1999 og 1. januar 2000, truer det danske transporerhverv på sin eksistens.

Siden 1. januar 1999 er dieselprisen vokset med 58 pct., og da transportørernes omkostninger til dieselolie typisk udgør 20 pct. af totalomkostningerne, er der tale om en
omkostningsforøgelse alene på grund af væksten i dieselolieprisen på næsten 12 pct. Dertil kommer væksten i øvrige omkostninger.

Den hårde priskonkurrence i Europa og i Danmark har gjort det umuligt i fuldt omfang at hæve transportpriserne i et tilsvarende omfang, og transportørernes økonomi står til at lide skibbrud.

DTL finder, at der principielt bør ske en afgiftsmæssig ligestilling for dieselafgiften mellem transportsektoren samt landbrug og fiskeri, der jo i dag er helt fritaget for afgift.

Her og nu kræver DTL, at den danske dieselafgift hurtigst muligt nedsættes til EU's minimumsniveau, dvs. til ca. 1,85 kr. pr. liter inkl. CO2-afgiften. Ved eventuelle kommende markante prisfald i dieselolieprisen, vil dieselafgiften efter nærmere regler kunne hæves igen.

Efter DTLs opfattelse vil der statsfinansielt være råd til en nedsættelse af dieselafgiften, da staten med de nuværende høje råolie- og dieselpriser opnår et betydeligt merprovenu på moms og koncessions- og olierørledningsafgifter fra olieproduktionen fra Nordsøen. Dette merprovenu vil med nuværende oliepriser efter DTLs skøn nå op på i alt 4 milliarder kr. i forhold til 1998.

En nedsættelse af dieselafgiften med 72 øre/liter fra i dag 2,57 kr. til 1,85 kr. pr. liter vil med uændret dieselsalg koste statskassen ca. 1,4 milliarder kr. Salgsvolumet vil dog givet vokse kraftigt på grund af øget salg til danske og udenlandske lastbiler i international trafik. Dette vil markant modvirke provenutabet ved afgiftsnedsættelsen.

I Frankrig er der efter forhandlinger mellem regeringen og transportorganisationerne fremlagt et udkast til en aftale om en nedsættelse af dieselafgiften med 35 centimer (40 øre) pr. liter i 2000 med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar samt en nedsættelse på 25 centimer (28 øre) i 2001. Dertil påtænkes indført en ordning, som giver mulighed for refusion i dieselafgiften af op til 40 pct. af eventuelle fremtidige stigninger i dieselolieprisen. Desuden bortfalder de anmeldte fremtidige stigninger i dieselafgiften.

I Italien og Holland er der allerede eksisterende refusionsordninger, som efter det oplyste vil blive udvidet betydeligt.

Initiativerne til at sænke og/eller refundere dieselolieafgifterne er mange, og de vil uden tvivl brede sig til de øvrige EU-lande. DTL må forlange, at regeringen forholder sig hertil.

Situationen for danske godstransportører er meget alvorlig. Dieselafgifterne er en skat på den økonomiske aktivitet i det danske samfund, og de er dermed med til at begrænse værdiskabelsen i Danmark.

Rundt om i vore nabolande, ja i hele Europa, protesterer vognmænd mod dieselafgifternes størrelse. Senest har der været aktioner i Frankrig, og der kan ventes aktioner i andre europæiske lande. Disse aktioner lægger pres på DTL og danske vognmænd, idet der breder sig en opfattelse i dele af erhvervet, at den eneste måde at få indrømmelser på er gennem aktioner og blokader.

Der skal ikke herske tvivl om, at DTL vil gøre sit yderste for at hindre ulovlige aktioner, men vi frygter, at det kun er et spørgsmål om tid, førend det også kommer til aktioner i Danmark.

DTLs bestyrelse afholder møde den 15. september 2000. Vi forventer inden denne dato at modtage et svar på, hvorledes regeringen agter at handle. Der står danske arbejdspladser, indtægter til statskassen samt mange virksomheders eksistens på spil.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078