23948sdkhjf

Kickstarter dansk produktion af grøn brint med udbud til 1,25 milliarder kroner

Onsdag åbner det udbud, der skal udmønte 1,25 milliarder kroner til produktion af grøn brint. PtX-udbuddet er et vigtigt skridt på vejen til at kickstarte den danske brintindustri og understøtte det potentiale, som Danmark har for at producere bæredygtige brændstoffer på basis af brint fremstillet ved hjælp af strøm fra vindmøller og solceller.

PtX, eller Power-to-X, er en teknologi, der ved hjælp af elektrolyse bruger elektricitet (power) til at spalte vand til ilt og til brint, der kan indgå i brændstoffer, kemikalier og materialer (X). Danmark har i kraft af de gode forhold for vindenergi et enormt potentiale for at bidrage og blande sig i toppen af det globale marked, lyder vurderingen.

- Når vinden blæse,r og solen skinner, skaber vindmøller og solceller masser af grøn energi. Energi, vi kan omdanne til brint og dermed til et nyt dansk eksporteventyr. Samtidig hjælper vi andre lande med at komme af med den fossile energi. Chancen for en global effekt af den danske indsats stiger, når klima og forretning går hånd i hånd. Det er den vej, regeringen forfølger, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

I PtX-aftalen fra 2022 var der enighed om, at Danmark skal sigte efter at bygge 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. Udbuddet skal bidrage til at nå det mål. PtX-sektoren er i hastig udvikling, og udover PtX-udbuddet byder 2023 på en række milepæle og tiltag, der skal understøtte udviklingen af sektoren og fremme Danmarks erhvervs- og eksportpotentiale.

Seneste skridt var indgåelse af en samarbejdsaftale med Tyskland om at muliggøre en landbaseret brintledning fra Danmark til Tyskland. Derudover indkaldes de politiske partier inden længe til forhandlinger om rammerne for den danske brintinfrastruktur.

Folketinget er i gang med at behandle et lovforslag om blandt andet direkte linjer og geografisk differentierede forbrugstariffer, hvilket styrker rammevilkårene for grønne teknologier som PtX-anlæg ved at muliggøre en øget grad af samplacering af produktion og forbrug. Parallelt arbejdes der i PtX-taskforcen blandt andet på at sikre gennemsigtighed i forbindelse med godkendelsen af PtX-anlæg til gavn for aktørerne på markedet.

Fakta: PtX-udbuddet

PtX-udbuddet åbner onsdag 19. april 2023. Der er afsat 1,25 milliarder kroner til et markedsbaseret udbud, hvor der sigtes efter billigst og størst brintproduktion for budgettet. Det er Energistyrelsen, der står for udbuddet, som blev politisk aftalt i marts 2022.

Kun brint, der er produceret med energi fra vedvarende energikilder og lever op til EU’s krav til dokumentation for grønne PtX-brændstoffer, er støtteberettiget. Tilskuddet ydes over 10 år som driftsstøtte og betales per produceret mængde grøn brint.

Ambitionen er, at Danmark skal have 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030.

Fakta: Brint og PtX

PtX eller Power-to-X gør det muligt ved hjælp af strøm (power) fra vindmøller og solceller at producere brændstoffer og kemikalier (X), der kan erstatte fossile produkter i de sektorer, der er svære at elektrificere.

Teknologien tager udgangspunkt i, at elektricitet kan bruges til at spalte vand til ilt og brint gennem elektrolyse. Brinten kan bruges direkte i fx lastbiler og i industrien eller omdannes til andre brændstoffer, der kan bruges i fx fly og skibstransport.

PtX er et vigtigt skridt på vejen til at nå klimamålene og kan bidrage til et integreret og fleksibelt energisystem ved bl.a. at aflaste elnettet. Med Danmarks eksportpotentiale kan vi samtidig bidrage til andre landes grønne omstilling.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.142