23948sdkhjf

Km-afgift: Dette førstebehandler politikerne i dag

I dag, torsdag 20. april, er der førstebehandling af lovforslaget L 74 om en vejafgift – også kendt som den kilometerbaserede vejafgift for lastbiler.

Lovforslaget har ifølge regeringen samlet set til formål ”at gøre Danmark grønnere” ved at bidrage til et bedre klima. Det skal ske ved at indføre en differentieret kilometerbaseret vejafgift for lastbiltrafik, der er differentieret efter lastbilernes CO2-udledning.

Ifølge regeringen er lovforslaget "det første skridt i retning af en grøn omstilling af vejgodstransport", som ifølge regeringen udgør et vigtigt og nødvendigt skridt på vejen til realisering af klimalovens mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030 og regeringens mål om klimaneutralitet i 2045 frem for i 2050.

- Den gældende lov på området, lov om afgift af vejbenyttelse indeholder ikke i samme grad en incitamentsstruktur, der begrænser den tunge vejtransport, da der er tale om en periodebaseret afgift, hvor der ikke er sammenhæng mellem kørselsforbrug og afgiftsbetaling. Med lovforslaget foreslås i højere grad en afgiftsbetaling ud fra et forureneren-betaler-princip, lød det fra skatteminister Jeppe Bruus ved fremsættelsen af lovforslaget i marts.

Med L 74 foreslås det videre, at det afgiftspligtige vejnet skal omfatte størstedelen af statsvejnettet og en række kommunale strækninger, herunder alle offentlige veje i miljøzoner, hvilket er ca. 10.900 km. Samtidig foreslås det, at satsen forhøjes i de byområder, hvor der i dag er etableret miljøzoner. Derved vil det blive 50 procent dyrere at køre i miljøzoner end på det øvrige afgiftspligtige vejnet.

Den nye vejafgiftsordning skal omfatte lastbiler og køretøjskombinationer til godstransport med en tilladt totalvægt på 12.000 kg og derover.

Som de fleste nok ved, bliver det foreslået, at Danmark ved indførelsen af en km-afgift træder ud af Eurovignette-samarbejdet, som er et samarbejde mellem Danmark, Luxemburg, Nederlandene og Sverige om en fælles ordning for periodebaseret vejbenyttelsesafgift.

Afgiften om en km-afgift vil gælde for lastbiler på 12 ton og derover fra 2025. Fra 1. januar 2027 udvides afgiften til at gælde for lastbiler på 3,5 ton og derover. Afgiften vil gælde for kørsel på statsvejnettet og øvrige veje, der er oplagte i forhold til sivetrafik. Fra 1. januar 2028 vil hele det offentlige vejnet være omfattet - ca. 75.000 km.

”Grønne lastbiler” vil således betale mindst i afgift, og den gennemsnitlige afgiftssats vil være ca. 1,2 kr. pr. km i 2030.

Opgaven med implementering, herunder udvikling og indkøb af udstyr samt den efterfølgende drift af vejafgiftsordningen, herunder beregning, opkrævning og kontrol af afgiften, placeres hos Sund & Bælt.

Men inden det hele når så langt, skal lovforslaget altså til førstebehandling i eftermiddag, og inden da er skatteminister Jeppe Bruus og erhvervsminister Morten Bødskov kaldt i samråd om vejafgiften her til formiddag af partiet Danmarksdemokraterne. 

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.063