23948sdkhjf

Kruså grænse genåbnes

Fire ud af syv medlemmer i Sønderjyllands amts teknik- og miljøudvalg vil stemme for, når udvalget i dag genoptager sagen om døgnåbningen af den gamle Padborg grænse og åbningen af Kruså grænse for tung trafik.

»Vi har nu drøftet tingene i Venstres gruppe, og der er ingen, der går imod genåbningen af Kruså og den gamle Padborg grænse for tung trafik døgnet rundt,« siger formanden for amtets udvalg for teknik og miljø, Jens Andresen (V).

Dermed er der flertal for forslaget vedrørende de to grænseovergange, når sagen i dag behandles på udvalgsmødet. Venstre sidder nemlig på fire af i alt syv stole ved udvalgsbordet.

Det er anden gang, grænseåbningerne er på dagsordenen. Sidste gang var 2. november. Da besluttede teknik- og miljøudvalget, at der skulle gives lidt tid frem til mødet i dag til at drøfte situationen indgående i udvalgsmedlemmernes politiske bagland.

Flere indsigelser

Inden sagen første gang blev behandlet, var der flere indsigelser mod genåbningen i Kruså på grund af trafiksikkerhedsmæssige og miljømæssige årsager.

De kom blandt andet fra myndighederne syd for grænsen, politiet og Bov Kommune, og med på mødet 2. november var der en henvendelse fra borgmester Allan Niebuhr (C), Bov Kommune.

Siden sidste møde i udvalget er der flere, som har givet udtryk for deres utilfredshed med forslaget. Amtet har modtaget en fælles protesthenvendelse fra Kruså Børnehave, Fritidshjemmet Ådalen og Kruså Skole.

Ender måske i amtsrådet

Det er nu sikkert, at flertallet er til stede for genåbningerne i udvalget, og er der ikke indsigelser fra den anden side af bordet - de resterende udvalgsmedlemmer er socialdemokrater - så kan principbeslutningen ifølge udvalgsformanden træffes i dag.

»Men det er op til de øvrige medlemmer at afgøre, om sagen skal forelægges amtsrådet, for er der indvendinger, sendes sagen videre, også selv om de kommer fra et mindretal i udvalget,« påpeger Jens Andresen.

Selv om både udvalg og amtsråd beslutter sig for grænseåbningerne, er det ikke det samme, som at trafikken gives fri, når Schengen-aftalen træder i kraft marts 2001. Både politi, Bov Kommune og Strassenbauamt Flensburg skal høres, inden lastbilerne må køre over i Kruså - og døgnet rundt på Oksevejen, Padborg.

Skiltning skal på plads

Inden Kruså igen kommer på lastbilchaufførernes køreplan, er det teknisk forvaltnings opfattelse, at der er behov for at lave foranstaltninger, så bilerne ikke holder på både kryds og tværs søndag aften, når køreforbuddet ophæves i Tyskland.

Nabolandet fastholder nemlig de lastbilfri weekender.

»For at forhindre trafikkaos søndag aften skal der laves noget skiltning. Men det må være op til amtets teknikere at finde ud af, hvordan den skal være,« mener udvalgsformanden.

Vil afvente eventuelle problemer

Mange kritiske røster har påpeget, at genåbningen af grænsen i Kruså for tung trafik vil blive til stor gene for de bløde trafikanter. Især er Bovs borgmester Allan Niebuhr indædt modstander af forslaget - som omtalt på Lastbil Magasinets hjemmeside 3. november.

Borgmesteren mener, at hvis amtet beslutter at lukke op for lastbilerne i Kruså, så må amtet samtidig etablere en tunnel til sikre færdslen for skolebørn og øvrige bløde trafikanter.

»Der vil ikke blive lavet en tunnel samtidig med den eventuelle åbning. Der er mange påstande fremme om, hvor generende lastbilerne vil blive, men vi kender ikke dybden af de påstande, og inden vi gør det, vil vi se, hvordan tingene udvikler sig, inden vi tager stilling til sagen,« siger Jens Andresen.

Det lykkedes ikke i går at få en kommentar fra udvalgsmedlemmer fra den socialdemokratiske gruppe.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.109