23948sdkhjf

Kræfting tæt på lukning inden udflagning

Regnskabet for 1999 viser et underskud på knap 6 millioner, og selskabskapitalen er tabt.

Vognmand Aage Kræfting, Farsø, der er i færd med at flage ud til Luxembourg, afleverede for nylig et katastroferegnskab for sit firma Cimbrer Logistik & Spedition A/S.

Regnskabet for 1999, der blev afleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen over en måned for sent, viser et negativt resultat på 5.860.000 kroner ud af en bruttofortjeneste på 11 millioner. Egenkapitalen er negativ med 5.135.000 kr.

Selskabet har en samlet gæld på 18,5 mio. kr., heraf er de 12,5 millioner kortfristet gæld. På plussiden er der omsætningsaktiver for 1,6 mio. kr. og anlægsaktiver for 11,7 millioner.

Dårlig ledelse

I årsberetningen forklarer ledelsen det store underskud i 1999 med utilstrækkelig omsætning, manglende styring samt til dels utilstrækkelig ledelse.

»Som konsekvens heraf blev selskabets bestyrelse styrket medio 1999 med ansættelse af ny bestyrelsesformand (Fin Robert Krebs Dollerup, red.), ligesom der primo år 2000 er ansat ny økonomidirektør (Bjarne Porsgaard, red.). Firmaets administrerende direktør (Aage Kræfting, red.) skal fremover hovedsagelig beskæftige sig med salg af transporter samt logistik,« hedder det i årsberetningen.

Tre år med røde tal

Som en konsekvens af det dårlige resultat har selskabet i løbet af 1999 haft en meget stram likviditet. Derfor er der medio 1999 indskudt ansvarlig lånekapital for i alt 1,4 mio. kr.

Selskabets pengeinstitut har endvidere været positiv indstillet over for selskabet, idet likviditeten løbende er blevet udvidet, frenmgår det af beretningen.

I 1998 viste resultatet et minus på 103.000 kr., mens 1997 gav et minus på 312.000 kr.

I revisionspåtegningen skriver den statssautoriserede revisor bl.a.: »Selskabets kapital er tabt. Selskabets ledelse er derfor i henhold til aktieselskabslovens § 69a pligtig at stille forslag til reetablering af aktiekapitalen eller selskabets opløsning.«

Udflagningen

Ledelsen skriver i årsberetningen, at beslutningen om udflagningen til Luxembourg blev truffet i slutningen af 1999. I juni og juli i år er syv biler udflaget, mens yderligere 12 biler forventes udflaget i løbet af juli kvartal. Ved regnskabsårets afslutning bestod vognparken af 5 egne trækkere, 5 egne trailere, 15 leasede trækkere og én leaset trailer.

Selskabets aktiviteter består hovedsagelig i logistik og transport for møbelbranchen i Danmark til markeder i Tyskland, Østrig og Schweiz. Derudover har selskabet fast kørsel med kød til Spanien, importkørsel af industrimaskiner til Norden og returgods i forbindelse med møbeltransport.

Nye kunder

Ifølge ledelsen har selskabet haft god tilgang af nye kunder i de første måneder af dette år. Januar kvartal 2000 gav et underskud på ca. 800.000 kr., mens april kvartal landede omkring et nul.

»Resultatet af udflagningen til Luxembourg har endnu ikke påvirket tallene for år 2000 i positiv retning, idet udflagningen først er påbegyndt medio juni 2000. Resultatet af udflagningen forventes at slå fuldt igennem i 2. halvår 2000, hvor selskabet budgetterer med et overskud således, at der for hele år 2000 forventes et resultat omkring 0 kr.,« hedder det i beretningen fra ledelsen, som forventer at kunne reetablere egenkapitalen i løbet af få år ved egen indtjening.

Aage Kræfting ejer 80 % af aktiekapitalen, mens Alex Bo Jørgensen og Ernst Rieks, begge Farsø har hver 10 %.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.047