23948sdkhjf

Rapport: Dobbelttrailere vil give kæmpe million-gevinst

Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har analyseret mulighederne for at indføre Duo2-vogntog i Danmark – altså såkaldt dobbelttrailere – og konklusionen er, at samfundet vil spare både store mængder CO2-udledning og indkassere en gevinst på 300 mio. kr. målt over en 15-årig periode.

Analysen af dobbelttrailere har set på længere modulvogntog på op til 34 meter og med en vægt på op til 78 fordelt på op til 11 aksler.

Et Duo2-/dobbelttrailer-vogntog er en meget simpel kombination af en trækker og to standardtrailere sat sammen med en dolly – også kaldet A-Double. Dette vogntog giver en vogntogslængde på 32-34 meter.

Alternativt kan man koble en lang linktrailer med en standardtrailer – også kaldet B-Double.

Rapporten analyserer de forventede effekter af at sætte et forsøg i gang med dobbelttrailere på udvalgte strækninger i Danmark. CO2-reduktionen er beregnet til 22.000 ton samlet set i en beregningsperiode på 15 år – fra 2023 til 2037.

300 millioner over 15 år

Det er vurderet, at det kræver investeringer i vejnettet for 36 millioner kroner at gennemføre forsøget. Men de penge vil være tjent hurtigt ind, for analysen viser, at forsøget med dobbelttrailere vil have et samfundsøkonomisk afkast på 300 millioner kroner over 15 år.

Gevinsten på 300 mio. kr. kommer fra tidsbesparelse og lavere omkostninger ved at køre med færre lastbiler. Ifølge rapporten vil der faktisk være en samfundsgevinst på 61 mio. kr., selv hvis man vælger at afbryde forsøget efter en femårig periode.

Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen påpeger dog også, at de økonomiske beregninger er behæftet med stor usikkerhed – bl.a. pga. usikkerhed om, hvor hurtigt tilslutningen til at køre med dobbelttrailere vil være.

Hertil kommer usikkerhed om, hvilke konsekvenser indførslen af dobbelttrailere vil have på omfanget af transport med modulvogntog. Ifølge rapporten vil fire modulvogntog kunne erstattes af tre dobbelttrailer-vogntog – men der er stor forskel på modulvogntogens vejnet og det foreslåede vejnet for dobbelttrailere.

Forslaget til forsøgsvejnet omfatter i alt cirka 900 km, fordelt på cirka 865 km motorveje, cirka 15 km øvrige statsveje og cirka 25 km kommunale veje. Forsøgsvejnettet er udvalgt på baggrund af, hvilke veje der trafiksikkerhedsmæssigt er bedst egnet til forsøget.

Sikkerheden er OK

Rapporten tager stilling til en lang række elementer ved et evt. forsøg med dobbelttrailere – herunder trafiksikkerhed, vejnettet og køretøjer.

I forhold til trafiksikkerhed ses der ingen tegn på, at dobbelttrailere skulle øge risikoen for uheld og ulykker – men det påpeges også, at længere vogntog giver nogle udfordringer. Det anbefales, at Duo2-vogntog vil køre på nøje udvalgte strækninger langs landets hovedfærdselsårer.

I forhold til køretøjerne vil udfordringer i forhold til bremsekrav mm. kunne løses teknologisk, så det er ingen hindring, fastslår rapporten. De nuværende, moderne diesel-lastbiler vil kunne løse opgaven med vogntogsvægte med op til 70 ton uden større problemer. Til gengæld vil det inden for de førstkommende år ikke være realistisk at benytte lastbiler med alternative drivliner til at køre med dobbelttrailere.

Der er begrænsede internationale erfaringer med dobbelttrailere. Finland, Sverige, Holland og Spanien har enten allerede forsøg i gang eller overvejer at lave forsøg med dobbelttrailere.

Det er Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen, der i fællesskab har udarbejdet analysen. Efter nytår skal der tages politisk stilling til det videre arbejde med dobbelttrailere på baggrund af analysen, og hvordan forsøget i så fald skal finansieres. Det handler i særlig grad om tiltag, der skal opretholde trafiksikkerheden på forsøgsvejnettet og muliggøre kørsel med større lastbiler.

Med aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten fra 4. december 2020 blev parterne bag aftalen (S, RV, SF og EL) enige om at se på mulighederne for at lade ekstra lange vogntog fragte gods på danske veje. Derfor blev der i aftalen afsat 1 million kroner til en analyse af en forsøgsordning med dobbelttrailere.

Analysen er finansieret af EU’s genopretningsplan som følge af corona-situationen.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.062