23948sdkhjf

Lastbil blev beslaglagt

Det tog en vognmand et år, inden han fik sin bil udleveret fra de italienske myndigheder. Den blev tilbageholdt i forbindelse med den omfattende EU svindelsag, som behandles i retten i Fredericia.

»Jeg kan ikke huske, om der kørte en eller to af mine biler af sted på én gang med retning mod Modena i Italien, men undervejs bliver den ene omdirigeret til den slovenske grænse. Her blev den afvist på grund af papirerne og sendt tilbage til Italien, hvor myndighederne beslaglagde både gods og bil.«

Sådan fortalte en vognmand fra Midtjylland i fredags i Kriminalretten i Fredericia. Han var indkaldt som vidne i sagen, hvor to yngre speditører sidder på anklagebænken tiltalt for at være involveret i told- og afgiftssvindel mod EU´s kasser for 39 millioner kroner.

Transporten til Italien fandt sted i 1994, hvor de to tiltalte var ansat hos det speditionsfirma i Taulov, som skaffede vognmanden kørslen. Læssets T-dokument var udfyldt af de to på anklagebænken.

Kendte de to tiltalte

»Alle mine biler var tilknyttet speditionsfirmaet i Taulov. Det var de allerede fire til fem år, inden de to tiltalte begyndte i firmaet, og det fortsatte bilerne med, efter de to startede. Jeg var kun vognmand og skaffede ikke selv gods. Alle mine udgående læs fra Danmark stod Taulov-firmaet for,« forklarede vognmanden.

Han har i øvrigt selv en verserende retssag i forbindelse med EU-svindelen, som kostede ham hans daværende transportvirksomhed.

Vognmanden erklærede sig konkurs, da han dels stod som hovedforpligtiget på nogle af transporterne, dels fik et mellemværende med Told & Skat på grund af nogle bortkomne attester i forbindelse med, at varerne aldrig nåede frem til de korrekte toldsteder ifølge T-dokumenterne.

Ikke stavet korrekt

Under fredagens retsmøde præsenterede anklager, politiassessor Bo Hjeds vognmanden for en kopi af et T-dokument på et af læssene.

»Modtager og afsender kender jeg ikke, men underskriften på dokumentet og kautionsattesten er min. Men det er ikke mig, der har skrevet mit navn øverst på papiret. Navnet er desuden stavet forkert,« fortalte vognmanden.

Han forklarede også, at når han udførte transporter for speditionsfirmaet, skete afregningen via kreditnotasystemet. Vognmanden sendte simpelthen samtlige kørselsrapporter og bilag vedrørende udlæg til Taulov.

Det var i øvrigt samme vognmand, der transporterede de to læs cigaretter, som indgår i svindelsagen, til en rasteplads i Sydtyskland, hvor chaufførerne overlod trailerne til lokalkendte, og afventede at de kom tomme retur.

»Jeg vidste ikke, hvor cigaretterne skulle hen. Vi interesserede os heller ikke for det. Vi var også ligeglade med godsets art, bare vi fik betalingen,« sagde vognmanden.

Fandt stempel

»Da vi ransagede de tiltaltes firma, fandt vi i en reol et stempel fra vognmanden, samt nogle T-dokumenter med hans underskrift. Der lå desuden originale kautionsattester, som var udstedt og kvitteret af vognmanden,« forklarede en politiassistent fra Rejseholdet.

Som et led i den omfattende efterforskning har betjenten tidligere været i Spanien for at undersøge, hvor en del af godset endte.

»Vi kunne konstatere, at det ikke drejede sig om toldfri lagre, men om ganske almindelige lagerbygninger i et almindeligt, lidt kedeligt industrikvarter,« sagde han.

Det danske politi var også en tur i Frankrig, hvor man besøgte et mejeri, som i sin tid modtog fire læs af det tjekkiske smør: »Så vidt jeg husker, fremgik det af forklaringerne og papirerne, at man i Frankrig troede, at man modtog almindeligt EU-smør,« forklarede politiassistenten.

Var ikke sædvane

»Et T-dokument viser, hvad man har tænkt sig at gøre, og hvor transporten skal afsluttes. Et T-dokument er det samme som en åben check, fordi man med det indestår for told og afgifter, så det er usædvanligt at omdirigere læssene.«

Sådan forklarede de to tiltaltes tidligere chef i Taulov, da anklageren spurgte, om det var sædvane, at et læs ændrede kurs, når det var undervejs.

»I firmaet forventede vi også, at man overholdt love og regler over for toldvæsenet, ellers rammer det som en boomerang, og den hovedforpligtigede kommer til at betale gildet,« sagde vidnet.

Følsomme varer

Den tidligere chef fandt også transporten af de mange cigaretter usædvanlig.

»Hvis ordregiveren vil have ændret på transporter med følsomme varer, skal man sikre sig, at tingene er 100 procent i orden, og jeg vil have egne folk til at køre igennem. Alt hvad der bare ligner cigarettransporter kan få nakkehårene til at rejse sig på mig. Så i dag siger jeg helt nej til at transportere dem,« forklarede den tidligere chef fra Taulov.

Han pointerede også, at står der for eksempel i T-dokumentet, at læsset skal til Spanien, så er det bestemt ikke sædvanen, at det omdirigeres til Frankrig.

»Hvis varen sendes et andet sted hen, end det på forhånd er bestemt i T-dokumentet, så bliver papirerne ikke afsluttet korrekt. Ønsker kunden alligevel kursen ændret, vil jeg måske nok parere ordre, men jeg vil sørge for at få det skriftligt, og for at få T-dokumentet ændret,« forklarede den tidligere chef.

Det er ikke normalt

Brudte transporter, trailere stillet på rastepladser og omdirigering af lastbiler. Det er handlemåder, som det sidste af anklagerens vidne finder ret usædvanlige. Vidnet har gennem flere år beskæftiget sig med speditionsbranchen.

»Hvis jeg får besked på at ændre kurs, vil jeg gå tilbage til den udstedende toldmyndighed eller præsentere varen på nærmeste toldsted. Det andet gør man altså ikke,« sagde vidnet.

Bo Hjeds ville så vide, om det kan forekomme, at fragtbrev og T-dokumentet er påført hver sin modtageradresse.

Det afviste vidnet også med den forklaring, at der ikke er nogen mening i at lave et T-dokument, hvis varen ikke skal det sted hen, som står anført på fragtbrevet.

Den ene af sagens forsvarere mente i øvrigt, at vidnet er inhabilt, da han gennem sin virksomhed er involveret i en enkelt smørtransport.

Det afviste Bo Hjeds at tage stilling til inden proceduren, da vidnets sag er af en anden karakter. Den skyldes, at en ansat i firmaet udfærdigede T-forsendelse for et lokalt vognmandsfirma, som siden er dømt til at betale erstatning.

Kunden bestemmer

Fredagens sidste vidne var indkaldt af forsvaret. Vidnet er i dag pensioneret efter at have arbejdet mange år i speditionsbranchen.

Modsat anklagerens vidner fandt han det ikke usædvanligt, at læs omdirigeres, eller at der står divergerende adresser på T-dokument og fragtbrev.

»Det er speditørens job at få varen frem til det sted, ordregiveren ønsker. Fragtbrevet er den adresse, chaufføren kører efter. T-dokumentet er til modtageren. Det kan være den speditør, som skal sørge for at fortolde varen,« forklarede vidnet.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.063