23948sdkhjf

Lad grænserne være

To fagforeningsformænd har svært ved at se fornuften i at genåbne grænsen i Kruså for tung trafik. De mener, at amtspolitikerne spiller hasard med de bløde trafikanters liv.

»Hvis amtsrådet i Sønderjylland mener, at alle grænser skal være åbne for al trafik med Schengen-aftalen, som træder i kraft i marts, så er der noget, rådet har misforstået. Aftalen betyder jo heller ikke, at der bliver fri adgang for alle slags trafikanter på de mark- og skovveje, som krydser grænsen,« siger formand Hans Jørgen Hansen, Branche 7 Eksportchaufførerne SiD Aabenraa.

Han opfordrer derfor kraftigt Sønderjyllands Amt til at tænke sig om en ekstra gang og tage hensyn til lokalbefolkningen og de bløde trafikanter, som efter hans mening vil komme til at lide alvorligt ved en genåbning af Kruså grænsen for tung trafik.

Han bakkes op i sit synspunkt af formanden for Chaufførernes Fagforening, Aabenraa, Johnny Schytt-Nielsen:

»Det er vigtigt, at nogen lokalt går ind og sikrer, at der ikke sker en sammenblanding af bløde og tunge trafikanter i Kruså. Ender afgørelsen først på trafikministerens bord, bliver den nemlig truffet af folk uden lokalkendskab,« mener Johnny Schytt-Nielsen.

Traf beslutningen

23. november traf amtets udvalg for teknik og miljø en principbeslutning om at genåbne Kruså grænsen for tung trafik og holde døgnåbent ved Oksevejen i Padborg for lastbiler. Begge dele skal have virkning fra marts 2001, når Schengen-aftalen træder i kraft.

Det er den beslutning, som får de to formænd på banen, også selv om der er flere parter, som skal høres, inden de tunge køretøjer kan benytte de to grænseovergange efter behag.

Inden åbningen kan blive en realitet, skal der nemlig føres forhandlinger med Bov Kommune, politimesteren i Gråsten og myndighederne på den anden side af grænsen.

Kan parterne ikke tilslutte sig beslutningen, kan det blive trafikministeriet, som kommer til at afgøre sagen endeligt.

Tænk på de lokale

»Bare fordi nogle lastbiler kan spare fem minutter ved at køre over i Kruså, kan jeg ikke se, at det giver amtspolitikerne lov til at vægte det højere end nærmiljøet for de lokale. At bevare tingene som de er, forhindrer jo ikke varernes frie bevægelighed, og det er det, der ligger i Schengen,« mener Hans Jørgen Hansen.

Formanden opfordrer i stedet amtspolitikerne til at kigge nøgternt på de nuværende ulykkestal for Flensborgvej, som i dag forbinder Danmark og Tyskland via Kruså. Han er nemlig sikker på, at tallet vil stige væsentligt.

»Det vil vi, som færdes på vejene, gerne undgå, og jeg har også svært ved at se det fornuftige i overhovedet at genåbne Kruså,« siger han.

Faciliteterne er i Padborg

Hans Jørgen Hansen pointerer, at det er i Padborg, at godset læsses om og på. Det er også der, det er muligt at servicere biler og chauffører med bad, mad og drikke.

»I Kruså er servicestationerne ikke beregnet for de store køretøjer. Jeg vil gerne se, hvad der sker, hvis der holder ti lastbiler, som skal tankes op, og spærrer for trafikken,« forklarer formanden.

Han synes, det er lidt rigeligt, at Kruså skal lægge vej til tung trafik, bare fordi en enkelt, stor virksomhed på Als kan spare få minutter ved at køre over grænsen i Kruså til sin filial et par stenkast inde i Tyskland. Han vil dog ikke nævne fabrikken ved navn.

Det har Johnny Schytt-Nielsen til gengæld ingen problemer med.

»Alle ved godt, at Danfoss gennem tiden har haft en stående ansøgning for at få grænsen i Kruså lukket op for lastbiler, så virksomheden kan spare fem til ti minutters kørsel over til deres filial i Tyskland,« siger han.

Han forstår slet ikke den holdning, som et flertal i amtets teknikudvalg lægger for dagen, når de afviser at lave sikring af Flensborgvej for bløde trafikanter til efter en eventuel åbning.

»Folk, som kender transporterhvervet – det omfatter også vore medlemmer – ønsker ikke at nogen kommer galt af sted. Jeg bryder mig ikke om, at politikerne vil vente med at lave enten en tunnel eller en gangbro, indtil problemerne opstår,« pointerer Johnny Schytt-Nielsen.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.75