23948sdkhjf

Vognmand føler sig snydt af DSV

Villy Mikkelsen fra Sitra Transport i Billund mener, at DSV tilbageholder 86.000 kr., som han har til gode. Ved middagstid i går var den ansvarlige afdelingschef hos DSV indstillet på at betale pengene, men dagen endte med, at han i stedet truede vognmanden med koncernens advokater.

»Jeg har udført et stykke arbejde, og det vil jeg have mine penge for. Om så DSV har huset fyldt med advokater, så skal han ikke snyde mig, for jeg har aldrig snydt ham. Hvis de så endda var kommet med et modkrav, men de holder bare pengene tilbage. Det er en svinsk måde at behandle folk på.«

Vognmand Villy Mikkelsen fra Sitra Transport A/S i Billund lægger ikke fingrene imellem, når han skal beskrive, hvad han mener om DSV Samson Transports Køl & frys afdeling og især afdelingens chef, John Steimle.

Den 22. september kørte Sitra Transport A/S sin sidste tur for DSV Samson Transports Køl & frys afdeling. Med den sædvanlige kredittid på løbende måned plus 30 dage regnede vognmand Villy Mikkelsen med at få sit tilgodehavende 30. oktober.

Kontoen er lukket

Beløbet er på 86.701,50 kr., inklusive moms, når udgifter til trailerleje, vask mv. er trukket fra. I skrivende stund, den 24. november, er pengene endnu ikke dukket op på vognmandens konto.

»Når vi ringer til bogholderiet hos DSV, får vi at vide, at kontoen er lukket for udbetaling,« siger Villy Mikkelsen. Han fortæller, at han personligt talte med John Steimle den 16. november og fik lovning på, at pengene ville blive sendt omgående. Da pengene ikke var indgået i mandags, sendte Sitra Transport en rentenota, men fik stadig ingen reaktion.

Godt samarbejde

»Vi har kørt med en enkelt bil for DSV siden februar 1999, og der har aldrig været problemer. Pengene er altid kommet til tiden, og samarbejdet har fungeret godt,« siger Villy Mikkelsen. »Men der kommer åbenbart en masse problemer, når man holder med at køre hos dem.«

Bilen kørte udelukkende køle-frysegods, især til England og Italien. Afregningsprisen var 6,60 kr. pr. kilometer, udregnet efter computer. På steder med vej- og tunnelafgifter steg kilometerprisen til 7 kr.

»Jeg ville have 7,50 kr. i snit pr. kilometer, for ellers kunne jeg ikke få det til at hænge sammen. Det kunne jeg ikke få, og derfor havde jeg besluttet at stoppe,« fortæller vognmanden, som imidlertid fik kørslen afbrudt helt af sig selv. Det skete, da bilen, som kørte for DSV, væltede med en lejetrailer med kød ved Sæby den 22. september.

»Men det har ikke noget med sagen at gøre, for det kører som en helt normal forsikringssag,« påpeger Villy Mikkelsen.

Kreditnotaer manglede

Ingrid Brus, der er kørselsleder hos Sitra Transport, siger, at hun først blev opmærksom på den manglende indbetaling, da firmaets bogholder den 16. november oplyste hende om, at Sitra skyldte DSV næsten 70.000 kr. Dette beløb var der kommet fakturaer på.

»Ja, men de skylder os over det dobbelte,« svarede jeg og fandt derved ud af, at DSV ikke havde sendt kreditnotaer for de sidste 3-4 ture. Dem måtte jeg rykke for, og det viste sig, at de aldrig var afsendt,« fortæller Ingrid Brus. »Jeg fik sendt kreditnotaerne pr. fax, men fik samtidig af vide af DSV’s bogholderi, at kontoen var spærret for udbetaling.«

Ingrid Brus er forundret over DSV’s fremgangsmåde, for pengene er altid kommet til tiden, hvilket er den 30. i måneden.

»Vi har da aldrig snydt dem - det er jo også et spørgsmål om tillid,« siger hun.

Første samtale med Steimle

En opringning fra Lastbil Magasinet til afdelingschef John Steimle syntes i første omgang at løse problemet. Afdelingschefen oplyste, at Villy Mikkelsen blot skulle ringe til DTC Lastvognsvask og sørge for, at 120 “juletræer” til kødtransport blev overført fra Sitras depot til DSV’s.

»Det drejer sig om 120 juletræer, som ikke figurerer på vores konto. Og så længe de ikke gør det, kan jeg ikke udbetale pengene. Det drejer sig trods alt om ca. 35.000 kr. plus moms, der skal trækkes fra. Men det kræver blot en enkelt opringning fra Villy Mikkelsen, og måske en telefax, så vil vi overføre pengene,« sagde John Steimle i går ved middagstid.

»Men hvorfor holder I pengene tilbage?«

»For at få ham ud af busken med hensyn til juletræerne.«

»Vognmanden mener, at du kunne have modregnet juletræerne i første omgang og så have udbetalt resten af pengene til ham 1. november. Der er trods alt en forskel på 40-50.000 kr.«

»Det er ikke vores politik at lave modregninger.«

»Vi finder ud af det«

John Steimle oplyste ved denne første samtale, at der ikke manglede andre ting udover juletræerne, og at samarbejdet med Villy Mikkelsen havde fungeret godt.

»Der mangler kun en kvittering for overførslen af juletræerne, men jeg tror, han har misforstået det. Sig til ham, at han skal ringe til mig, så finder vi ud af det,« sagde afdelingschefen og tilføjede:

»Men hvis du vil skrive om det, så ring lige til mig først og lad mig få lov til at kommentere, hvad han siger.«

Telefax fra DTC

Da Lastbil Magasinet overbragte John Steimles besked til Villy Mikkelsen om, at sagen kunne løses med en enkelt opringning, lød svaret: »Så kan han ringe til mig. Jeg har ringet til ham for sidste gang. Og med hensyn til juletræerne, så er der i mandags sendt en telefax fra DTC Lastvognsvask om at 115 juletræer - som er det rigtige tal - er overført til DSV’s depot. Telefaxen er desuden sendt herfra med brev dagen efter. Og hvis John Steimle ikke ved det, så har han rod i sine ting.«

Med hensyn til en evt. pris på juletræerne mener Villy Mikkelsen i øvrigt, at nyprisen er 230 kr., og han fortæller, at han køber dem til 150 kr. pr. stk.

»Men det er fuldstændig ligegyldigt i den her sag. Om de så kostede 1.000 kr. stykket, så skal John Steimle ikke holde mine penge tilbage i over tre uger,« siger en vred Villy Mikkelsen.

Anden samtale med Steimle

Efter at have fået en kopi af telefaxen fra DTC Lastvognsvask, hvor der ganske rigtigt står, at 115 stk. juletræer er overført til DSV Transport den 20. november, ringede vi som aftalt igen til John Steimle. Og i starten af samtalen lod det atter til, at problemet var let at løse. Da vi fortalte ham om faxen, sagde han:

»Jamen, så er alt jo i orden. Kan du ikke faxe den til mig, så er sagen ude af verden, og så kan han få sine penge i morgen.«

»Men vognmanden siger, at du har fået telefaxen i mandags.«

»Jeg har været på kundebesøg i Italien i 14 dage, så jeg har ikke set nogen fax. Men han kunne bare have sendt kvitteringen vedrørende kødkrogene senest den 25. oktober, så havde han fået sine penge den 30. oktober.«

»Han skal ikke sværte mig til«

»Vognmanden siger, at han stadig ikke kan forstå, hvorfor I ikke har sendt ham forskellen på hans tilgodehavende på 86.000 og så prisen på juletræerne.«

»Der har også været et par andre ting. Det kan du jo ikke vide, men han væltede med et læs kød.«

i>»Ja, men ifølge vognmanden var det en normal forsikringssag.«

»Du kan hilse Villy Mikkelsen og sige, at hvis han vil have sine penge, så kan han sende faxen til mig. Men hvis han sværter mig til, så skal jeg sørge for, at hans betaling bliver trukket i langdrag. Hvis han sværter mig til på hjemmesiden i morgen, så må vores advokater se på sagen, og så kan der gå et halvt år, inden han får sine penge. Jeg vil ikke have mit gode ry og rygte sværtet til. Vi har masser af advokater her i huset, det kan du godt hilse ham og sige.«

Villys valg

Og det gjorde vi så. Samtidig lod vi det være op til Villy Mikkelsen, om der skulle skrives om sagen. Hvis han foretrak at sende faxen fra DTC til John Steimle og ordne sagen i mindelighed, så ville der ikke blive skrevet et ord her på siden.

Villy Mikkelsen behøvede imidlertid ingen betænkningstid, før han kom med denne udtalelse:

»Hvis John Steimle fra starten havde ringet og beklaget og sagt, at pengene blev overført straks, så havde jeg sagt: OK så glemmer vi det. Men han taler direkte usandt. Jeg talte med ham for en uge siden, og da var han kommet hjem fra Italien. Og både telefax og brev er sendt dertil, hvor vi plejer at sende dem.«

»Han tror, han kan true mig på grund af DSV’s størrelse. Men om så huset er fyldt med advokater, så skal han ikke snyde mig. For jeg har aldrig snydt ham,« slutter Villy Mikkelsen.

Luftfragt

Det skal nævnes, at Sitra Transport udover bilen, der kørte eksport for DSV, også har skilt sig af med to andre eksportbiler på grund af for dårlig indtjening. Disse biler kørte ligeledes for speditører, men her har der ikke været problemer med slutafregningen.

Sitra Transport har nu seks biler, der alle kører med flygods. Desuden har man syv små biler, der kører i Budstikkens regi. Villy Mikkelsen har været selvstændig vognmand siden 1973.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078